10 อันดับ อาวุธ กองทัพไทยผลิตเอง สงครามโลกครั้งที่สอง // ประวัติศาสตร์ ทหารไทย

35 Views
Phakin
1
Published on 21 Jan 2021 / In สารคดี

ทราบหรือไม่ว่า กองทัพไทย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
ก็มีศักยภาพในการผลิตอาวุธขึ้นใช้เอง
และหลายอย่างก็ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องป้องประเทศ

..............................

การพัฒนากองทัพไทยภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 ได้มุ่งหมายปรับปรุงอาวุธที่เข้าประจำการตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยมีการขยายศักยภาพในการผลิตอาวุธขึ้นเองในประเทศและสั่งซื้อยุทธโทปกรณ์ที่ไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ เช่น พ.ศ. 2479 กระทรวงกลาโหมได้ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอจัดซื้อปืนใหญ่ทดแทนปืนใหญ่ที่มีใช้อยู่ในขณะนั้น อาทิ ปืนใหญ่แบบ ๖๓ ขนาด ๗๕ มม. ทดแทนด้วยปืนใหญ่ขนาด ๗๘ มม. และ ๑๐๕ มม. ซึ่งนำมาสู่การประจำการปืนใหญ่อีกหลายรุ่นในภายหลัง เช่น ปืนใหญ่ทหารราบแบบ ๗๗, ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีโค้งแบบ ๗๘, ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบแบบ ๗๘ และปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ ๘๐
.
.
.
อาวุธบางประเภทโรงงานกรมช่างแสงก็สามารถผลิตขึ้นเองได้ภายในประเทศ ในจำนวน ปืนเล็กยาว 2,500 กระบอก ปืนกลเบา 120 กระบอก ปืนพก 2,000 กระบอกต่อปี ซึ่งใน พ.ศ. 2481 กระทรวงกลาโหมได้มีความคิดที่จะขยายกำลังการผลิตของโรงงานกรมช่างแสงมากยิ่งขึ้นโดยจัดซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมรวมเป็นเงินประมาณ 736,795 บาท โดยอาวุธที่สามารถผลิตขึ้นเองในประเทศ อาทิเช่น ปืนกลเบาแบบ ๖๖ เมดเสน, ลูกระเบิดขว้างแบบ ๗๘, เครื่องยิงลูกระเบิดจากปืนเล็กยาวแบบ ๖๖, ลูกระเบิดยิงจากปืนเล็กแบบ ๗๘
.
.
.
การปรับปรุงโครงสร้างของกรมพลาธิการทหารบก ในช่วง พ.ศ. 2476-2481 ยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปรับปรุงฝ่ายสนับสนุนการรบ เพื่อให้สอดคล้องไปกับการขยายตัวของกองทัพบกตามแผนยุทธศาสตร์
...........................

อ้างอิง
- ปรัชญากรณ์ ลครพล. คณะราษฎรกับการปรับปรุงกองทัพบกไทย พ.ศ. 2475-2488
- หจช. เอกสารไมโครฟิลม์ (2) สร.0201.99/21 เรื่อง เสนอโครงการจัดสร้างอาวุธ, กระสุน, และขออนุมัติในหลักการ
- หจช. เอกสารไมโครฟิลม์ (2) สร.0201.99/21 เรื่อง ขอความกรุณาขอเงินซื้อปืนใหญ่ที่ทันสมัยและกะสุนไว้ใช้ในกองทัพบก
- หจช. เอกสารไมโครฟิลม์ (2) สร.0201.99/21 เรื่อง อาวุธบางอย่าง, เครื่องบินและน้ำมันเชื้อเพลิง
- Sir J. Crosby. ANNUAL REPORT FOR 1938

..........................
ขอขอบคุณ
- โคตรทหาร
- ป.ปืน
...........................

ติดตาม
Facebook : https://www.facebook.com/2483RG
Twitter : https://twitter.com/cafe_siam

#SiamHistoricaCafe
#ประวัติศาสตร์ไทย
#ทหารไทย
#กองทัพไทย
#ประวัติศาสตร์
#สงคราม
#สงครามโลกครั้งที่สอง

Show more
0 Comments sort Sort By