อิติปิโส 108 จบ ฉบับสมบูรณ์

21 Views
TheMind
0
Published on 23 Jan 2021 / In อื่นๆ

บทพุทธคุณ อิติปิโส 108 จบ ฉบับสมบูรณ์

บทพุทธคุณคือบทกล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า เป็นการหยิบยืมบารมีที่สั่งสมมาหลายภพภูมิมาเป็นกำลังเพื่อข้ามภัยในวัฏฏะ อีกทั้งปัญญาอันรู้แจ้งของพระพุทธองค์ ในการนำพาเหล่าสรรพสัตว์ออกจากทุกข์ ซึ่งถือเป็นพลังงานแห่งแสงสว่างที่ทรงพลังมากที่สุดในเอกภพ ส่งผ่านร้อยเรียงคลื่นความถี่เป็นบทคาถามายังผู้น้อมรับและศรัทธา ตามคุณพระรัตนตรัย อันมีคุณพระพุทธ 56 คุณพระธรรม 38 คุณพระสงฆ์ 14 รวมเป็น 108 จึงเป็นพลังมหามงคล ที่ควรน้อมเข้าสู่ตน และสถานที่เพื่อความเจริญรุ่งเรือง . . . _/\_

เวอชั่นนี้ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ดังนี้
- เน้นเฉพาะบทพุทธคุณ 108 จบ
- มีบทสวดเต็มเวลา
- มีเลขนับทุกบท *
- กำหนดจิตสวดยาวไม่ตัดต่อ
- ปรับแสงสว่างให้นุ่มนวลตา

สามารถเปิดยาวได้เพื่อเสริมมงคลให้กับที่อยู่อาศัย

#สวดมนต์ #อิติปิโส #พุทธคุณ #ธรรมะ #พาหุง #ชินบัญชร

Show more
0 Comments sort Sort By